اخبـار

چندخط بيداري

بازخوانی رهنمودهاي ارزشمند حضرت آيت الله مصباح يزدي «دام ظله العالي» رياست محترم موسسه خطاب به كاركنان محترم   در محيط كار دو نكته خيلي مهم به نظر مي رسد:      ... مطالعه بیشتر...

ساختار سازمانی

آموزش‌های ضمن خدمت

              

اداری